Twoje zgłoszenie zostało wysłane

Psychologiczna dla dzieci i dorosłych

Monika Konieczna - psycholog psycholog i pedagog, posiadający umiejętności z zakresu mediacji; dialogu motywującego; pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, w zakresie skutecznej integracji i pomocy terapeutycznej w przezwyciężaniu trudności w społecznym funkcjonowaniu; przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pomoc osobom będącym ofiarami przemocy jak również terapia dla osób stosujących przemoc); problemów rodzinnych.

Rejestracja:

  • Toruń, ul. Plac 18 Stycznia 4
  • Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 18:00
  • 501-652-497

Jeśli towarzyszy Ci przekonanie, że Ty lub Twoja Rodzina znajdujecie się w miejscu, które doskwiera lub poszukujecie możliwości zmiany, rozwiązań innych niż dotychczasowe, to spotkanie z naszym psychologiem może pomóc w poszerzeniu horyzontów.

 

Codzienność bywa wymagająca, a trudności ograniczają możliwości osiągnięć w innych obszarach.

 

Zapraszamy do spróbowania znalezienia sposobu, by odkryć miejsce, w którym Ty i Twoja Rodzina będziecie się dobrze czuć.

 

Z pomocy skorzystać mogą dorośli, młodzież i dzieci.

 

Wsparcie kierowane jest do osób poszukujących satysfakcji w życiu, chcących przyjrzeć się swoim uczuciom i reakcjom, poszukującym rozwiązań dla pojawiających się problemów, doświadczających kryzysu, cierpienia, trudności w wyrażaniu emocji, radzeniu sobie ze stresem, w relacjach interpersonalnych, w tym doświadczania przemocy ze strony najbliższych.

 

Poradnictwo wychowawcze dedykowane jest rodzicom i opiekunom chcącym poszerzyć kompetencje wychowawcze.

 

Młodzież i dzieci mogą skorzystać z wsparcia w sytuacjach ujawniania trudności w codziennym funkcjonowaniu w domu i przedszkolu/szkole, adaptacji do sytuacji trudnych np. rozstania rodziców, pojawienia się rodzeństwa, straty, żałoby.

 

POMOC DZIECKU WYMAGA AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY I SYSTEMATYCZNEGO KONTAKTU Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI

 

W trudnych czasach pandemii koronawirusa istotne jest również wsparcie osób borykających się z problemami związanymi z lękiem, obawami i zagrożeniem spowodowanym tą nietypową sytuacją lub po przejściu covid-19 i trudnym powrotem do zdrowia.

Copyright © 2023.
Projekt OLK-MED wykonanie Agencja Social Media Pollyart