Twoje zgłoszenie zostało wysłane

Opieka medyczna w ramach NFZ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UBEZPIECZONYM W NFZ

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/

 

Pacjent może zapisać się na wizytę:

- osobiście,

- telefonicznie pod nr tel. 56 622 66 66, 56 622 23 13

- za pośrednictwem osoby trzeciej,

- elektronicznie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.olk.pl w zakładce Rejestracja on-line

 

1. W celu potwierdzenia tożsamości w przychodni należy okazać dowód osobisty, paszport, prawo jazdy albo aktualną legitymację szkolną w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

2. Skierowanie do poradni specjalistycznych

Świadczenia w poradniach specjalistycznych udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Nowe schorzenie wymaga nowego skierowania.

Skierowanie nie jest wymagane do lekarza ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry, wenerologa, dentysty oraz w przypadkach nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia, stanu zagrożenia.

3. Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/powszechne-ubezpieczenie-zdrowotne/potwierdzanie-prawa-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej

Od 01 stycznia 2013 roku prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podczas rejestracji sprawdzane jest za pomocą systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Ponadto pacjent może potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych poprzez:

  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. druk ZUS RMUA);

lub

  • złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do korzystania z opieki zdrowotnej .

Przykłady prawidłowo wypełnionych nowych wzorów oświadczeń (od 10 października 2015 r.) http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/powszechne-ubezpieczenie-zdrowotne/potwierdzanie-prawa-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej/wzory-oswiadczen

4. Prawa pacjenta

Plakat Rzecznika Praw Pacjenta http://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_pliki/plakat_do_swiadczeniodawcow.pdf

 

http://www.mz.gov.pl/leczenie/prawa-pacjenta

Copyright © 2023.
Projekt OLK-MED wykonanie Agencja Social Media Pollyart