Twoje zgłoszenie zostało wysłane

Pediatria

Anna Bohdziewicz – lekarz specjalista pediatra

Kamila Skóra – lekarz specjalista pediatra

Rejestracja:

Toruń, ul. Plac 18 Stycznia 4
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 18:00
56 655 01 37 / 509 814 450

Pediatria to wyjątkowa dziedzina medycyny, gdyż zajmuje się opieką nad dziećmi chorymi jak i zdrowymi oraz ich rozwojem. Lekarze pediatrzy specjalizują się w chorobach występujących u dzieci i metodach ich leczenia, jak również w ocenie rozwoju dziecka. Dlatego tak ważna jest prawidłowa opieka sprawowana przez lekarza pediatrę.

Priorytetem Centrum Medycznego „OLK-MED” Sp. z o.o. w Toruniu jest kompleksowa podstawowa opieka zdrowotna nad pacjentem w każdym wieku, poczynając od wieku dziecięcego. Tworzenie prawidłowej relacji pacjent-lekarz powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Mając powyższe na uwadze zatrudniamy profesjonalnych lekarzy pediatrów, którzy koncentrując się na małym pacjencie i jego rodzicach rozpoznają i leczą choroby, sprawują nadzór zdrowotny nad dziećmi a także kształtują u nich świadomość medyczną i prawidłowe postawy zdrowotne.

Podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci obejmuje m.in.:

 • badanie podmiotowe i przedmiotowe dzieci i młodzieży od urodzenia do osiągnięcia dojrzałości,

 • przeprowadzanie badań przesiewowych określających stan zdrowia oraz rozwój dzieci i młodzieży,

 • leczenie chorób wieku dziecięcego oraz zaburzeń rozwojowych,

 • rozpoznawanie warunków środowiskowych dziecka, nawiązywanie kontaktu i współpracy z dzieckiem, jego rodzicami (opiekunami) w działaniach prozdrowotnych, profilaktycznych i leczniczych;

 • przeprowadzanie szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych, zgodnie z kalendarzem szczepień,

 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań diagnostycznych,

 • kierowanie do leczenia specjalistycznego lub uzdrowiskowego.

 

Aby zostać pacjentem lekarza POZ należy złożyć pisemną deklarację wyboru więcej...

 

ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD W PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI

W CENTRUM MEDYCZYM „OLK-MED” SP. Z O.O. W TORUNIU

 

 1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00
 2. W celu zarejestrowania na wizytę do lekarza POZ należy skontaktować się z Rejestracją Centralną pod nr tel 56 622 66 66, 56 622 23 13 do pediatry pod nr tel. 56 655 01 37.
 3. W celu uzyskania porady pielęgniarki lub położnej POZ należy skontaktować się z Punktem Pielęgniarskim pod numerem telefonu 56 655-01-36.
 4. Teleporady odbywają się telefonicznie na podany przez pacjenta numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) operatora krajowego. Połączenia na numery zagraniczne nie są realizowane.
 5. Teleporada udzielana jest w warunkach gwarantujących poufność.
 6. Osoba udzielająca teleporady kontaktuje się telefonicznie z zarejestrowanym pacjentem w celu udzielenia teleporady w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzykrotnej nieudanej próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 min) teleporada jest anulowana.
 7. Osoba udzielająca teleporady potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
 8. Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 9. Osoba udzielająca teleporady na podstawie zebranego wywiadu i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta dokonuje udzielenia świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenia, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem i poinformowania pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 10. W przypadku konieczności udzielenia porady lekarskiej w bezpośrednim kontakcie, z uwagi na stan zdrowia pacjenta, w którym świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, ustalany jest termin wizyty pacjenta w poradni (dzień i godzina). Pacjent jest informowany o ustalonym terminie wizyty osobistej.
 11. Osobiste wizyty pacjentów realizowane są w następujących przypadkach:
  1. gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
  2. gdy ustalenie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
  3. gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta,
  4. gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.
 12. W przypadku wystawienia podczas teleporady:
  1. e-recepty: osoba udzielająca teleporady przekazuje pacjentowi kod do realizacji w aptece i/lub jeżeli nie jest to możliwe podczas teleporady pacjent otrzymuje smsa z kodem po zakończeniu teleporady,
  2. e-zlecenia na wyroby medyczne: osoba udzielająca teleporady przekazuje pacjentowi kod do realizacji w aptece/sklepie medycznym lub jeżeli nie jest to możliwe podczas teleporady pacjent otrzymuje smsa z kodem po zakończeniu teleporady
  3. e-skierowania: osoba udzielająca teleporady przekazuje pacjentowi kod do realizacji w poradni specjalistycznej lub jeżeli nie jest to możliwe podczas teleporady pacjent odbiera wydruk e-skierowania w przychodni,
  4. zlecenia na badania diagnostycznein. laboratoryjne, obrazowe: pacjent odbiera zlecenie w przychodni.

Osobisty odbiór w/w dokumentów ustalany jest podczas teleporady i realizowany w wyznaczonym w przychodni miejscu.

 

 1. Zapotrzebowanie na recepty na leki przewlekle stosowane można kierować na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zostawić w skrzynce przy wejściu do przychodni (należy podać swoje dane, numer telefonu, nazwę leku, dawkowanie oraz ilość opakowań).  

Powtórki recept realizowane są na leki będące wpisane do dokumentacji medycznej Poradni POZ, w przypadku leków zlecanych w szpitalu lub przez lekarza specjalistę należy dostarczyć wypis ze szpitala lub zaświadczenie od lekarza specjalisty.

Powtórki recept realizowane są w ciągu 5 dni roboczych, w uzasadnionych przypadkach czas oczekiwania na receptę może zostać wydłużony.

Po wystawieniu recepty pacjent zostanie poinformowany telefonicznie lub smsem o kodzie e-recepty.

 1. Zachęcamy pacjentów do założenia Internetowego Konta Pacjenta, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

 

Wszystkie działania mają na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się zakażeń koronawirusa Sars CoV-2 i zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.

Copyright © 2023.
Projekt OLK-MED wykonanie Agencja Social Media Pollyart