Twoje zgłoszenie zostało wysłane

Poradnia dla dzieci

Anna Bohdziewicz – lekarz specjalista pediatra

Kamila Skóra – lekarz specjalista pediatra

Rejestracja:

 • Toruń, ul. Plac 18 Stycznia 4
 • Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 18:00
 • 56 655 01 37 / 509 814 450

Pediatria to wyjątkowa dziedzina medycyny, gdyż zajmuje się opieką nad dziećmi chorymi jak i zdrowymi oraz ich rozwojem. Lekarze pediatrzy specjalizują się w chorobach występujących u dzieci i metodach ich leczenia, jak również w ocenie rozwoju dziecka. Dlatego tak ważna jest prawidłowa opieka sprawowana przez lekarza pediatrę.

Priorytetem Centrum Medycznego „OLK-MED” Sp. z o.o. w Toruniu jest kompleksowa podstawowa opieka zdrowotna nad pacjentem w każdym wieku, poczynając od wieku dziecięcego. Tworzenie prawidłowej relacji pacjent-lekarz powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Mając powyższe na uwadze zatrudniamy profesjonalnych lekarzy pediatrów, którzy koncentrując się na małym pacjencie i jego rodzicach rozpoznają i leczą choroby, sprawują nadzór zdrowotny nad dziećmi a także kształtują u nich świadomość medyczną i prawidłowe postawy zdrowotne.

Podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci obejmuje m.in.:

 • badanie podmiotowe i przedmiotowe dzieci i młodzieży od urodzenia do osiągnięcia dojrzałości,

 • przeprowadzanie badań przesiewowych określających stan zdrowia oraz rozwój dzieci i młodzieży,

 • leczenie chorób wieku dziecięcego oraz zaburzeń rozwojowych,

 • rozpoznawanie warunków środowiskowych dziecka, nawiązywanie kontaktu i współpracy z dzieckiem, jego rodzicami (opiekunami) w działaniach prozdrowotnych, profilaktycznych i leczniczych;

 • przeprowadzanie szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych, zgodnie z kalendarzem szczepień,

 • interpretacja i ocena wyników wykonanych badań diagnostycznych,

 • kierowanie do leczenia specjalistycznego lub uzdrowiskowego.

 

Aby zostać pacjentem lekarza POZ należy złożyć pisemną deklarację wyboru więcej...

 

 • REJESTRACJA CENTRALNA
 • pon-pt 08:00-18:00
 • tel. 56 622 66 66 / 56 622 23 13
 • WIZYTY DOMOWE POZ
 • pon-pt 08:00-10:00
 • tel. 56 655 01 36
 • PORADNIA DZIECIĘCA tel. 56 655 01 37
 • PSYCHIATRIA tel. 56 657 51 20
 • MEDYCYNA PRACY tel. 56 657 51 21
 • STOMATOLOGIA POZA NFZ tel. 512 113 481

 • Plac 18 Stycznia 4
  87-100 Toruń


 • Kontakt

Copyright © 2016. projekt OLK-MED wykonanie www.pollyart.pl