Twoje zgłoszenie zostało wysłane

Poradnia internistyczna

 

Joanna Brząkała – lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Beata Celmer-Buczak – lekarz medycyny, specjalista medycyny pracy

Monika Ciechanowicz – lekarz medycyny

Anna Gradowska – lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Piotr Giełdon – lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Tomasz Włodarski – lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Iwona Straszewska-Roszak – lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Rejestracja:

 • Toruń, ul. Plac 18 Stycznia 4
 • Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 18:00
 • 56 622 66 66 / 56 622 23 13

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych codziennie w godzinach od 8.00-18.00 gwarantuje swoim pacjentom świadczenia w ramach lekarskiej ambulatoryjnej opieki oraz w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe w miejscu zamieszkania pacjenta. Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym.

Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, środki zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,

 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,

 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem świadczeń gwarantowanych,

 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

 • orzekanie o stanie zdrowia,

 • inne świadczenia wynikające z potrzeb pacjentów objętych opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta. 

Aby zostać pacjentem lekarza POZ należy złożyć pisemną deklarację wyboru więcej... 

 

 

 • REJESTRACJA CENTRALNA
 • pon-pt 08:00-18:00
 • tel. 56 622 66 66 / 56 622 23 13
 • WIZYTY DOMOWE POZ
 • pon-pt 08:00-10:00
 • tel. 56 655 01 36
 • PORADNIA DZIECIĘCA tel. 56 655 01 37
 • PSYCHIATRIA tel. 56 657 51 20
 • MEDYCYNA PRACY tel. 56 657 51 21
 • STOMATOLOGIA POZA NFZ tel. 512 113 481

 • Plac 18 Stycznia 4
  87-100 Toruń


 • Kontakt

Copyright © 2016. projekt OLK-MED wykonanie www.pollyart.pl